Program cresa

Pen­tru frati/surori se acorda 15% reduc­ere din taxa lunara.
Sis­temul video de supraveg­here on line le da
posi­bil­i­tatea par­in­tilor sa se asig­ure ca totul este in ordine cu cel mic, fie ca sunt la ser­vi­ciu, pe strada sau acasa.

In cadrul programului se desfasoara urmatoarele ativ­i­tati educa­tive:

 • edu­carea com­por­ta­men­tala
 • edu­carea lim­ba­ju­lui
 • mis­care
 • muz­ica
 • pic­tura
 • dans
 • jocuri
 • activ­i­tati senzoriale

Toate aceste activ­i­tati sunt incluse in taxa lunara.

Copii sunt incu­ra­jati si atent diri­jati sa urmeze cat mai multe activ­i­tati.

Tim­pul petre­cut in aer liber vari­aza in func­tie de anotimp, con­di­ti­ile meteo si alti fac­tori care ar putea impied­ica lucrul acesta.

Limba engleza se plat­este sep­a­rat, 100 de lei/8 sed­inte ( pen­tru nivelul de varsta 2 – 3 ani).

+ Activitati educative

In cadrul programului se desfasoara urmatoarele ativ­i­tati educa­tive:

 • edu­carea com­por­ta­men­tala
 • edu­carea lim­ba­ju­lui
 • mis­care
 • muz­ica
 • pic­tura
 • dans
 • jocuri
 • activ­i­tati senzoriale

Toate aceste activ­i­tati sunt incluse in taxa lunara.

Copii sunt incu­ra­jati si atent diri­jati sa urmeze cat mai multe activ­i­tati.

Tim­pul petre­cut in aer liber vari­aza in func­tie de anotimp, con­di­ti­ile meteo si alti fac­tori care ar putea impied­ica lucrul acesta.

Limba engleza se plat­este sep­a­rat, 100 de lei/8 sed­inte ( pen­tru nivelul de varsta 2 – 3 ani).