Comunicarea cu parintii

Cum ar fi sa fii mereu alaturi de copilul tau chiar si de la distanta? Relatia stransa cu parintii este cat se poate de importanta pentru noi.

Pe langa o scrisoare saptamanala primita de fiecare parinte pe mail, scriem si cate un caiet personalizat pentru fiecare copil in care notam cat a mancat, cum s-a comportat si asa mai departe.

In rest, suntem mereu atenti la mailurile primite si raspundem prompt la orice apel. Te asteptam sa lucram impreuna pentru fericirea copilului tau!

Scrisoare real­izata zil­nic de catre edu­ca­tor despre modul cum s-a inte­grat copilul in grup (pen­tru perioada de inceput), evo­lu­tia sa la clasa, impli­carea la cur­suri si activ­i­tati prac­tice, infor­matii legate de ali­men­ta­tia copilu­lui si inter­valul de timp alo­cat som­nu­lui

Bilet de la medicul pedi­atru sau asis­tent unde sunt sesizate nereg­uli din punct de vedere al sanatatii

Se primesc infor­mari prin e-mail despre pro­grama activizatorilor si proiectelor des­fa­sur­ate in gra­dinita, meniul sap­ta­manii si evo­lu­tia copilu­lui.

Suntem mereu atenti la mailurile primite si raspundem prompt la orice apel. Te asteptam sa lucram impreuna pentru fericirea copilului tau!

+ Comunicarea cu parintii

Scrisoare real­izata zil­nic de catre edu­ca­tor despre modul cum s-a inte­grat copilul in grup (pen­tru perioada de inceput), evo­lu­tia sa la clasa, impli­carea la cur­suri si activ­i­tati prac­tice, infor­matii legate de ali­men­ta­tia copilu­lui si inter­valul de timp alo­cat som­nu­lui

Bilet de la medicul pedi­atru sau asis­tent unde sunt sesizate nereg­uli din punct de vedere al sanatatii

+ E-mail saptamanal

Se primesc infor­mari prin e-mail despre pro­grama activizatorilor si proiectelor des­fa­sur­ate in gra­dinita, meniul sap­ta­manii si evo­lu­tia copilu­lui.

Suntem mereu atenti la mailurile primite si raspundem prompt la orice apel. Te asteptam sa lucram impreuna pentru fericirea copilului tau!

In gra­dinita SFAN­TUL NICO­LAE copiii sunt admisi de la 1 an si 8 luni, fiind ingri­jiti cu aten­tie si ben­efici­ind de
pro­grame de edu­catie antepresco­lara
Numarul maxim de copii inscrisi in grupa este de 14
La gru­pele baby , numarul maxim de copii inscrisi este de 8.
Pen­tru al doilea copil inscris din cadrul aceleiasi familii se aplica o reduc­ere de 15%